Garantija un atteikuma tiesības

Garantija

Visām precēm/pakalpojumiem ir ražotāja/pārdevēja solītā garantija!

Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, Tas var būt līdz pieciem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu izvēlētajai precei meklējiet preces aprakstā vai jautājiet tirdzniecības personālam.

Garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar garantijas devēja/ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

Garantijas nosacijumi ir spēkā, ja Jūs varat uzrādīt:

·       pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts);

·       ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījuma ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

·       Garantijas kartē jābūt pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, pārdevēja un pircēja paraksti. 

 

Garantija netiek attiecināta uz:

·       izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu, baterijām, akumulatoriem, mehāniskām papildierīcēm (printera papīra turētājiem, peles paliktņiem utt

·       precei nodarīto kaitējumu, kas radies klienta vainas vai neuzmanības dēļ;

·       bojājumiem, kas radušies sakarā ar preču lietošanu neatbilstošiem mērķiem;

·       preces nodilumu un nonēsāšanos, kas radusies normālā preces lietošanas procesā.

Lai izvairītos no pārpratumiem,  preces saņemšanas brīdī pārliecinieties, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti.

Garantijas kartē aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.